Zmiany w maturach. Jak będzie wyglądał egzamin dojrzałości od 2015 roku

Zmiany w egzaminach maturalnych wynikają z nowej podstawy programowej oraz sugestii szkół wyższych, które oczekują od maturzystów poszerzonej wiedzy z dziedziny dotyczącej wybranego kierunku studiów.

„Zmiany sprawiają, że matura będzie lepiej przygotowywała do cywilizacyjnych wyzwań, dbała o wyższą jakość wykształcenia absolwenta, słowem stanowiła klucz do sukcesu zawodowego” – pisała w liście do uczniów była minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas. O jakie konkretnie zmiany chodzi?

W 2015 roku egzamin maturalny będzie przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i będzie składał się z części ustnej i pisemnej. Obowiązkowo uczeń przystąpi do egzaminów z języka polskiego (pisemnie i ustnie), języka obcego (pisemnie i ustnie) oraz matematyki (pisemnie). Ustny egzamin z języka polskiego zastąpi prezentację i będzie oceniał umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat (inspirowanej tekstem z zakresu kultury).

Od 2015 roku każdy absolwent będzie musiał przystąpić pisemnie do co najmniej jednego dodatkowego przedmiot na poziomie rozszerzonym. Będzie mógł się również zdecydować na kolejne egzaminy z dodatkowych przedmiotów (maksymalnie pięciu), których wybór nie jest uzależnione od typu szkoły, do której uczęszczał.

Źródło i cały tekst:http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/789183,matura-2015-jakie-zmiany-w-egzaminie-dojrzalosci.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *