Rozwijanie kompetencji cyfrowych

Świat edukacji 2018 wymaga specjalistycznej wiedzy. Nowoczesny proces dydaktyczny opiera się w dużym stopniu na kompetencjach cyfrowych.

Współczesny świat edukacji wymaga od nas dwóch podstawowych rodzajów kompetencji: miękkich i twardych. Ich integracja to gwarancja efektywnej lekcji, zainteresowania uczniów. Ich motywacja do poszukiwania wiedzy i samorozwoju. Świat edukacji 2018 wymaga specjalistycznej wiedzy. Niezbędne jest zdobywanie kompetencji przyszłości. Nowoczesny proces dydaktyczny opiera się w dużym stopniu na kompetencjach cyfrowych.

W niniejszym tekście chciałbym skoncentrować się na najbardziej aktualnie pożądanej kategorii: kompetencjach cyfrowych. Wchodzą one w zakres Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, powszechnie definiowanych jako TiK. To mówiąc wprost kompleksowy zbiór technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej/ online.

Nauczyciele, jak i wszystkie inne grupy zawodowe, stanowią część społeczeństwa informacyjnego. Dlatego tak ważna jest umiejętność sprawnego użytkowania systemów informatycznych w pracy z uczniem.  Katalog kompetencji cyfrowych przydatnych w efektywnym procesie edukacyjnym zawiera między innymi: poszukiwanie i przetwarzanie wiedzy z wykorzystaniem zasobów internetowych, znajomość platform edukacyjnych, umiejętne i bezpieczne wykorzystanie kanałów społecznościowych. Kwestią cenioną przez uczniów jest wykorzystanie na lekcji elementów gier, aplikacji, gamifikacji. Przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych stanowi znaczącą wartość edukacyjną i kulturową.

Technologie cyfrowe uczą kreatywności, logicznego myślenia. Dzięki narzędziom i programom cyfrowym uczniowie chętnie sięgają po wiedzę, aktywnie uczestniczą w zajęciach. Internet pozwala na przyswajanie nowych tematów niezwykle efektywnie. Dla nauczyciela istotny jest dobór odpowiednich zasobów (serwisy www, gry, aplikacje edukacyjne) oraz ich odpowiedzialne i bezpieczne wykorzystanie.

Kompetencje cyfrowe to nie tylko laptop, smartfon czy tablet. To przede wszystkim rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, motywowanie do poszukiwania przez ucznia wiedzy i merytoryczne dyskusje. To zwracanie uwagi na takie aspekty, jak: etyka, kreatywność, rozróżnianie informacji prawdziwych od fałszywych i nieistotnych.

W trakcie naszych szkoleń efektywnie integrujemy wszystkie wyżej wymienione elementy. Nie nakłaniamy nauczycieli do korzystania tylko i wyłącznie z zasobów internetowych. Uczymy najważniejszych kompetencji cyfrowych, pokazujemy jak konkretnie wykorzystać umiejętności w codziennej pracy z uczniem. Szkolenia mają charakter warsztatowy, nauczyciele poznają wszystkie zasoby od strony praktycznej.

Praktyka, doświadczenie i kolejne referencje potwierdzają, że wiedza z obszaru kompetencji cyfrowych, którą Państwu przekazujemy, spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem w placówkach edukacyjnych. Zapraszamy do kontaktu i wspólnych szkoleń.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *