RPO: po reformie edukacji musimy zadbać o jakość nauczania

- Nie możemy zadowolić się narracją resortu edukacji, która opiera się na przekonaniu, że „jakoś to będzie”. Musimy postawić na jakość nauczania - apeluje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Seminarium o reformie oświaty zostało zorganizowane w związku z doniesieniami o bardzo złej sytuacji w szkołach średnich z powodu z tzw. kumulacją roczników. Po zakończeniu długiego i trudnego procesu rekrutacji media informowały o przepełnieniu szkół, które może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników, m.in. w związku z utrudnioną ewakuacją lub reagowaniem na konflikty. Stale pojawiają się informacje o problemach z zapewnieniem kadry pedagogicznej, co prawdopodobnie będzie skutkowało obniżeniem jakości nauczania wiecej….https://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/311289947-RPO-po-reformie-edukacji-musimy-zadbac-o-jakosc-nauczania.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *