Rusza druga edycja projektu dla szkół „TO(działa)MY!”

W ramach konkursu uczniowie realizują projekty społeczne w dziedzinie ochrony środowiska, edukacji, kultury i rozrywki.

Projekt jest inicjatywą UNICEF Polska i Fundacji Santander Bank Polska, które podkreślają, że jest on „odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na projekty wykraczające poza ramy tradycyjnej edukacji w Polsce, szansą dla uczniów na zdobywanie i rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie”.

Jest skierowany do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami od IV klasy szkoły podstawowej. Udział w projekcie można zgłaszać do 15 października 2021 r. na tej stronie: https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/akcje-edukacyjne/to-dziala-my-2Jego.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/rusza-druga-edycja-projektu-dla-szkol-to-dziala-my,312551.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *