Rząd przyjął program „Wyprawka szkolna”

Rząd przyjął program "Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2018/2019. Zgodnie z nim dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymają niepełnosprawni uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych projekty uchwały i rozporządzenia w sprawie programu przygotował resort edukacji. Rząd przyjął je w trybie obiegowym. Poinformowała o tym rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska.

 

Program „Wyprawka szkolna” jest realizowany od 15 lat. Przez ten czas zmieniała się grupa uczniów, którzy byli do tej pomocy uprawieni. Od roku 2016/2017 pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych adresowana jest do części uczniów niepełnosprawnych.

 

Zmiany w funkcjonowaniu programu są związane z sukcesywnym wprowadzaniem bezpłatnych podręczników będących własnością szkoły, a użyczanych uczniom.

 

W roku szkolnym 2018/2019 prawo do korzystania z podręczników użyczanych mają uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i III klas gimnazjum. Natomiast prawo to nie przysługuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/rzad-przyjal-program-wyprawka-szkolna,113874.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *