ZAKWATEROWANIE W POWIATOWEJ BURSIE NIE PODLEGA WYŁĄCZENIU Z VAT

Pomimo, że działalność powiatu w postaci odpłatnego zakwaterowania uczniów szkół w bursie szkolnej jest dokonywana jako władza publiczna, to jej opodatkowanie wynika z zaistnienia rzeczywistej konkurencji na rynku, istnienia możliwości prowadzenia burs przez podmioty prywatne. Tego typu działalność nie wchodzi w zakres art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Wyrok WSA we Wrocławiu z 15 grudnia 2017 r. sygn. I SA/Wr 1056/17.

źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/47908-zakwaterowanie-w-powiatowej-bursie-nie-podlega-wylaczeniu-z-vat

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *