Są zadania diagnostyczne dla nauczycieli. Problem w tym, że nie ma ich kim realizować

Ukazało się rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. - W rozporządzeniu nowe jest tylko określenie zakresu zadań dla pedagogów specjalnych, których podstawową rolą jest diagnozowanie potrzeb dzieci - ocenia Ewa Tatarczak, przewodnicząca Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa".

 

  • Rozporządzenie określa zajęcia prowadzone z dziećmi albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli specjalnych, w tym pedagogów specjalnych.
  • Określone w tym dokumencie zadania pedagoga specjalnego są zbliżone do zadań psychologa w szkole i wynikają z realizacji koncepcji edukacji włączającej.
  • Problem w tym, że brakuje pedagogów specjalnych chętnych do pracy w szkole…

1 września zacznie obowiązywać rozporządzenie ministra edukacji i nauki, które szczegółowo określa wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach – w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/sa-zadania-diagnostyczne-dla-nauczycieli-problem-w-tym-ze-nie-ma-ich-kim-realizowac,395560.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *