Wchodzi nowy system awansu zawodowego nauczycieli

Zdecydowaną, jak na obecną sytuację, większością głosów Sejm odrzucił 5 sierpnia istotne dla środowiska nauczycielskiego poprawki Senatu do ustawy z 23 czerwca, nowelizującej Kartę nauczyciela. Jeśli zatem prezydent Andrzej Duda podzieli zdanie posłów, zmiana systemu awansu zawodowego, w tym oceniania pracy nauczyciela oraz blisko 20-proc. podwyżka dla nauczycieli początkujących w zawodzie, zacznie obowiązywać już od 1 września 2022 r.

 

  • Sejm uznał rekomendacje Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży oraz odrzucił merytoryczne poprawki do ustawy nowelizującej Kartę nauczyciela.
  • Tym samym wracają kryteria oceny pracy nauczycieli, a gwarantowana w ustawie podwyżka płac będzie dotyczyć wyłącznie nauczycieli początkujących.
  • Jeśli Prezydent RP podpisze tę ustawę, to zmiana w systemie awansu zawodowego nauczycieli oraz ww. kwestie staną się faktem.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/wchodzi-nowy-system-awansu-zawodowego-nauczycieli-ale-bez-podwyzek-dla-mianowanych-i-dyplomowanych,395789.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *