Sieć samokszktałcenia – Bezpieczeństwo w szkole/placówce oświatowej

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, dyrektorów szkół i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w szkole do udziału w naszej sieci. Wasz udział w tym projekcie pomoże Wam stworzyć system zapewniający bezpieczeństwo w szkole.

Poza podstawowym zadaniem, jakie spada na szkołę, jakim jest kształcenie, ważnym jej obowiązkiem jest także dbanie o bezpieczeństwo swoich uczniów. Dyrekcja szkoły jest zobowiązana przygotować swoich pracowników do zapewnienia bezpiecznych warunków całemu środowisku szkolnemu w następujących obszarach:

bezpieczna baza lokalowa i wyposażenie,

– stworzenie systemu zapobiegania sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu uczniów,

– stworzenie procedur postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.

– znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem w szkole.

 

W związku z powyższym stworzono sieć samokształcenia i współpracy po hasłem: Bezpieczeństwo w szkole.

W zakresie tematycznym udzielimy Państwu wsparcia w obszarach:

– przepisy bhp obowiązujące w placówce oświatowej,

– procedury postępowania w przypadku wystąpienia wypadku w szkole,

– procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych,

– tematyka bezpieczeństwa w programach profilaktyki i wychowania,

– budowanie bezpiecznego klimatu szkoły.

 

Cele sieci

Przygotowanie uczestników sieci do stworzenia systemu zapewniającego bezpieczeństwo w szkole

 

Założenia sieci

Uczestnictwo w naszej sieci jest dla Państwa dobrowolne i nieodpłatne. Sieć ma formę otwartą. Można z niej korzystać również w przypadku zainteresowania określonym modułem tematycznym.

Zapraszamy do udziału w sieci!

Biblioteka Bezpieczeństwo w placówce oświatowej

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *