Siódemka w klasie. Przepisy przejściowe odnoszą się do roku szkolnego 2016/2017

Wójt może wskazać inną szkołę, w której dzieci będą realizowały obowiązek szkolny, jeśli do klasy pierwszej szkoły podstawowej znajdującej się na wsi zostanie zapisanych do siedmiu dzieci – informuje MEN.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, ilu minimalnie uczniów musi być w klasie pierwszej szkoły podstawowej na wsi.

Zgodnie z art. 61 ustawy o systemie oświaty zajęcia edukacyjne w klasach I–III są prowadzone w oddziałach klasowych liczących nie więcej niż 25 uczniów. Jednocześnie ten przepis nie wskazuje minimalnej liczby dzieci w oddziale klasy pierwszej.

Źródło i cały tekst: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/161827/Siodemka-w-klasie–Przepisy-przejsciowe-odnosza-sie-do-roku-szkolnego-2016-2017

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *