SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ NA DYREKTORA SZKOŁY

Wyrok WSA w Opolu z dnia 25 października 2018 r., sygn. akt: II SA/Op 398/18

Skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego określa w aktualnym stanie prawnym organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa), co wynika wyraźnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/49525-sklad-komisji-konkursowej-na-dyrektora-szkoly

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *