Skutki oświadczeń o wypisywaniu dziecka z zajęć wciąż niejasne

Skutki oświadczeń o wypisywaniu dziecka z zajęć wciąż niejasne (fot. shutterstock) - Rodzic niepełnoletniego ucznia decyduje o jego udziale w zajęciach z zakresu edukacji seksualnej, a uczeń pełnoletni podejmuje decyzję sam - napisała zaś Marzena Machałek, sekretarz stanu w MEN. Podkreśliła, że rodzic ma prawo wyrazić zastrzeżenia wobec działalności szkoły, a obawy zgłosić jej dyrektorowi.

Rodzice i opiekunowie dzieci proszą rzecznika o wyjaśnienie, jak daleko sięga prawo rodziców do wpływania na system edukacji, wynikające z prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 konstytucji).

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/skutki-oswiadczen-o-wypisywaniu-dziecka-z-zajec-wciaz-niejasne,157586.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *