Czy dyrektorom wolno ustanawiać kodeksy etyki?

Dyrektorzy szkół pod naciskiem samorządów wprowadzają w placówkach autorskie kodeksy etyki i komisje dyscyplinarne. Zdaniem ekspertów i związkowców – bezprawnie.

Z danych zebranych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) wynika, że w części placówek obowiązują kodeksy etyki, za których nieprzestrzeganie grozi nawet postępowanie dyscyplinarne. Z blisko 30 tys. placówek oświatowych już ok. 6 tys. zdecydowało się na taki krok. Kolejne pracują nad wprowadzeniem takiego dokumentu. Cały tekst i źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1456617,kodeksy-etyki-w-szkolach-podstawa-prawna.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *