SN. Odprawa dla nauczyciela przejmującego szkołę jest możliwa

Nauczyciel szkoły publicznej, który przejmuje prowadzenie tej szkoły jako osoba fizyczna jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odmowie przejścia do tej szkoły.

Tak wynika z uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt III PZP 2/16.

9 lutego br. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wniósł o rozpoznanie przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego następującego zagadnienia prawnego:

Czy nauczyciel szkoły publicznej, który przejmuje prowadzenie tej szkoły jako osoba fizyczna – w trybie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odmowie przejścia do tej szkoły na podstawie art. 5 ust. 5m tej ustawy?

Zagadnienie prawne wyłoniło się wobec rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczącej wykładni art. 5 ust. 5m w związku z art. 5 ust. 5n ustawy o systemie oświaty. W czym kłopot?

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/30351-sn-odprawa-dla-nauczyciela-przejmujcego-szko-jest-moliwa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *