Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2021 r.

Za tydzień wchodzi w życie rozporządzenie określające tegoroczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W tabeli od 2800 zł do 4046 zł.

Minister edukacji zobowiązany jest do corocznego określenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. W rozporządzeniu opublikowanym w Dzienniku Ustaw stawki te zostały utrzymane na poziomie obowiązującym od 1 września 2020 r.

To oznacza, że nauczyciele po studiach magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym otrzymają w zależności od stopnia awansu zawodowego: stażyści 2949 zł, kontraktowi 3034 zł, mianowani 3445 zł, a dyplomowani – 4046 zł.

Tabela, żródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/stawki-wynagrodzenia-zasadniczego-nauczycieli-w-2021-r-dokument

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *