Wynagrodzenie nauczycieli: Takie będą zarobki w 2021 r

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, jakie będą obowiązywać w 2021 r. Zgodnie z nim stawki te w tym roku nie wzrosną.

W ustawie budżetowej na 2021 r. kwota bazowa dla nauczycieli nie wzrosła w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od 1 września 2020 r. (wynosi 3537,80 zł).

W rozporządzeniu uwzględnione są wszystkie cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli, tj. stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany, a także trzy poziomy wykształcenia.

Kwoty podane w niej są takie same jak w rozporządzeniu ministra edukacji obowiązującym od 1 września 2020 r.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/wynagrodzenie-nauczycieli-takie-beda-zarobki-w-2021-r,278117.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *