Strategia i formy promocji szkoły – ujęcie praktyczne. Część 2

Placówka oświatowa chcąca odnieść sukces na konkurencyjnym rynku powinna określić element, który wyróżnia ją spośród oferty konkurencji, posiadać cechę, która będzie trudna do skopiowania.

Wszystkie informacje przekazywane o danej placówce edukacyjnej powinny mieć wspólny mianownik, czyli centralną ideę przekazu. Należy ustalić pożądany sposób postrzegania szkoły przez jej klientów, a następnie podporządkować mu komunikaty o charakterze perswazyjnym.  Zapadający w pamięć tekst powinien znajdować się nie tylko na stornie internetowej, ale również na plakatach, ulotkach i broszurach. Słowa mają zdolność ukierunkowania ludzkich myśli, co w konsekwencji wpływa na nastawienie klientów do naszej placówki.

Nie mniej ważną sprawą jest identyfikacja wizualna danej instytucji edukacyjnej. Niedocenionym przez szkoły elementem promocji jest logo. Warto poświęcić odpowiednią ilość czasu na zaprojektowanie znaku, który byłby estetyczny, prosty, czytelny i jeżeli to możliwe, zawierający symbol centralnej idei. Przejrzyste logo łatwiej zapada w pamięć niż najdokładniejszy opis.

Właściwie zaprojektowana akcja promocyjna powinna również uwzględniać kreatywne nazwy wszystkich przedsięwzięć szkolnych, podporządkowanych centralnej idei przekazu. Jest to zagadnienie trudne i czasochłonne, ale kalendarz imprez z właściwie dobranymi nazwami działa na wyobraźnię odbiorców i stanowi dopełnienie dobrze zaprojektowanych działań marketingowych. 

Jak już wcześniej wspomniałam, każda instytucja edukacyjna powinna stworzyć długoterminowy plan promocji uwzględniający, między innymi, takie rozłożenie czasowe imprez, aby były one organizowane regularnie od września do stycznia (z promocją w tle). Konieczne jest również uwzględnienie co najmniej dwóch przedsięwzięć w okresie, kiedy rodzice lub kandydaci podejmują decyzję o wyborze danej instytucji edukacyjnej. W szkole podstawowej, w której pracuję, jednym z takich wydarzeń jest np. dzień otwarty dla kandydatów do klasy dwujęzycznej i ich rodziców, w trakcie którego mogą spotkać aktualnych uczniów szkoły oraz zadać im pytania, porozmawiać z nauczycielami i dyrektorem, obserwować lekcje otwarte prowadzone w systemie dwujęzycznym, jak również otrzymać ulotki z informacjami na temat szkoły i klasy. Poza tym, informacje o naborze pojawiają się w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej miasta, która odwiedzana jest przez dużą liczbę jego mieszkańców. Ponadto, w okresie rekrutacji pojawia się większa ilość artykułów na temat działań szkoły w lokalnej prasie.

Zakończenie

Właściwie przygotowane i zaplanowane działania promocyjne każdej instytucji oświatowej dają pozytywne rezultaty w postaci polepszenia relacji ze środowiskiem, w którym placówka działa, zwiększenia zainteresowania jej ofertą, przekonania potencjalnych klientów do skorzystania z jej usług, a co się z tym wiążę zwiększenia popytu na jej produkty.

Przy projektowaniu działań promocyjnych należy pamiętać, że jest to zadanie wymagające pracy zespołu ludzi, podzielonego na podzespoły odpowiedzialne za przygotowanie kolejnych etapów programu promocji. Bardzo ważnym elementem jest identyfikacja grupy docelowej, czyli grupy, do której dana instytucja kieruje swoją ofertę. Wszystkie działania i instrumenty promocji muszą być podporządkowane tej grupie.

Działania marketingowe wymagają zaangażowania całej społeczności szkolnej. Pozytywny wizerunek szkoły nie tworzą tylko dyrektor czy nauczyciele, ale również życzliwy i kompetentny personel obsługi.

Każda placówka oświatowa chcąca odnieść sukces na konkurencyjnym rynku powinna określić element, który wyróżnia ją spośród oferty konkurencji. Musi on posiadać cechę, która będzie trudna do skopiowania przez inne instytucje.

Zadaniem dyrektora szkoły jest tak zmotywować pracowników, aby pod jego przewodnictwem w działaniu zespołowym doprowadzili najpierw do powstania, potem do przeprowadzenia działań marketingowych, które przyczynią się do zwiększenia zainteresowania ofertą danej instytucji, wyrobienia pozytywnej na jej temat opinii, a co się z tym wiąże zwiększenia popytu na jej produkt, czyli usługę edukacyjną.

Katarzyna Szymczak-Tryc – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *