Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli. Pod koniec 2021 roku pobierało 14,1 tys. osób

W grudniu 2021 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 14,1 tys. osób – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli. Przeciętna wysokość kompensówki we wrześniu wyniosła 2700,44 zł.

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i w specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Nauczyciele korzystający z kompensówek otrzymują takie same odprawy jak przechodzący na normalne emerytury. Mogą także liczyć na identyczne świadczenia socjalne co nauczyciele emeryci.

Obowiązuje ich jednak warunek: jeżeli pobierają świadczenie, to nie mogą dalej pracować w szkole, przedszkolu lub ośrodku (np. w niepełnym wymiarze godzin).

Z danych ZUS wynika, że we wrześniu 2021 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 12,9 tys. osób. Przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 2758,07 zł. W październiku 2021 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,5 tys. osób. Wtedy przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 2930,03 zł. W listopadzie 2021 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 14,1 tys. osób, przeciętnie 2795,88 zł.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/praca/swiadczenia-kompensacyjne-dla-nauczycieli-pod-koniec-2021-roku-pobieralo-14-1-tys-osob,350636.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *