Świadectwa szkolne w wersji elektronicznej? MEN rozważa takie rozwiązanie

Ministerstwo edukacji rozważa stworzenie elektronicznej wersji świadectwa ukończenia szkoły, która byłaby równorzędna ze świadectwem papierowym - poinformował szef resortu, Dariusz Piontkowski. Jak powiedział, być może takie rozwiązanie uda się wprowadzić w tegorocznej rekrutacji do szkół średnich.

Szef MEN, odpowiadając na pytania dziennikarzy o sposób przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli i szkół w dobie koronawirusa, wyjaśnił, że zgodnie z prawem oświatowym rekrutacja do szkół może być przeprowadzana w wersji elektronicznej i że w przypadku przedszkoli nabór już się praktycznie odbył….cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/swiadectwa-szkolne-w-wersji-elektronicznej-men-rozwaza-takie-rozwiazanie,174394.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *