Syndrom wypalenia zawodowego u nauczycieli

Wypalenie zawodowe pojawia się skrycie, zwykle w obliczu działania przewlekłego stresu, jaki często towarzyszy wykonywaniu zawodów społecznych. Początkowo jest niezauważany – objawia się poprzez napięcia, stany zmęczenia, drażliwości i hiperaktywności, na przemian z oznakami wyczerpania psychofizycznego. Czym jest wypalenie zawodowe i jakie daje objawy, dowiecie się z naszego artykułu.

Pojawia się nagle, niespodziewanie, najczęściej w kontekście działania przewlekłego stresu, jaki często towarzyszy wykonywaniu zawodów społecznych. Początkowo jest niezauważany – objawia się poprzez napięcia, stany zmęczenia, drażliwości i hiperaktywności, na przemian z oznakami wyczerpania psychofizycznego.

Mowa o wypaleniu zawodowym – problemie trapiącym coraz większą liczbę osób zajmujących się zawodowo niesieniem pomocy innym ludziom, mającym z nimi emocjonalny kontakt, a więc również nauczycieli.

 Ci ostatni muszą podjąć nie lada wyzwanie, by sprostać wielu obowiązkom oraz wymaganiom, zarówno ze strony przełożonych, jak i uczniów, a także ich rodziców. Czasem to zadanie przerasta pedagogów i prowadzi do utraty energii, zmęczenia, rozczarowania. Może to mieć groźne konsekwencje dla nich samych – wyczerpanie emocjonalne, brak osobistej satysfakcji z wykonywanego zawodu, obciążenie psychiczne i dolegliwości somatyczne, jak również dla uczniów – np. przedmiotowe ich traktowanie.

 Syndrom wypalenia zawodowego, jako pierwszy opisał w literaturze H. J. Freudenberg, wskazując na wielość towarzyszących temu zjawisku specyficznych zachowań, charakteryzujących się częstą drażliwością, chronicznym zmęczeniem, podatnością na zachorowania, permanentnym bólem głowy oraz stanem apatii i zniechęcenia[1]. Pines i Aronson traktują wypalenie, jako „stan fizycznego, emocjonalnego i psychicznego wyczerpania, spowodowany przez długotrwałe zaangażowanie w sytuacje, które są obciążające pod względem emocjonalnym”[2]. Satinello definiuje wypalenie, jako „stan psychofizyczny, któremu towarzyszy apatia, nabieranie dystansu i chłód w relacjach interpersonalnych, poczucie wyczerpania emocjonalnego, a także bezradność w działaniu[3].

 Wypalenie zawodowe nie pojawia się nagle, postępuje w sposób stopniowy – od prawidłowych i pożądanych zachowań, do nieprawidłowych.

 

Można zatem wyróżnić kolejne fazy:

 • Zafascynowanie – w tej fazie nauczyciel silnie angażuje się w swoją pracę.
 • Stagnacja – praca sprawia coraz więcej trudności, oczekiwania uczniów, rodziców i dyrekcji szkoły zaczynają denerwować nauczyciela.
 • Frustracja – nauczyciel odbiera negatywnie swoich uczniów, ma problemy z dyscypliną, stosuje przymus, czuje się rozczarowany swoją pracą.
 • Apatia – całkowicie zanikają przyjazne stosunki nauczyciela z uczniami, nauczyciel wykonuje tylko niezbędne czynności, unika rozmów na tematy zawodowe.
 • Syndrom wypalenia – pojawia się w momencie całkowitego wyczerpania.

Syndrom wypalenia zawodowego u nauczycieli charakteryzują następujące symptomy:

W sferze psychicznej:

 • negatywny obraz własnych umiejętności,
 • negatywny stosunek do uczniów i ich rodziców,
 • negatywna ocena oddziaływania szkoły,
 • zanik zainteresowań problematyką zawodową,
 • ucieczka w fantazje,
 • trudności z koncentracją uwagi.

W sferze emocjonalnej:

 • poczucie bezsilności,
 • przygnębienie,
 • użalanie się nad sobą,
 • pobudliwość,
 • znerwicowanie,
 • poczucie braku uznania.

W sferze fizycznej:

 • zmęczenie i podwyższona skłonność do zachorowań,
 • trudności wegetatywne (serce, oddychanie, trawienie), bóle głowy, napięcia mięśni,
 • zakłócenia snu,
 • wysokie ciśnienie krwi.

W sferze społecznej:

 • zanik dotychczasowego zaangażowania,
 • utrata chęci pomagania uczniom mającym trudności, problemy,
 • ograniczanie kontaktów z rodzicami uczniów,
 • ograniczanie kontaktów z kolegami (koleżankami),
 • narastanie konfliktów w życiu prywatnym,
 • niedostateczne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych.

Warto zastanowić się nad własną kondycją psychiczną i zawodową zwłaszcza w kontekście zdalnego nauczania. Jeśli dostrzegamy u siebie opisane powyżej symptomy, warto skorzystać z pomocy specjalisty, dzięki któremu będziemy mogli przepracować trudne doświadczenia.

 

 


[1] B.R. Kuc, J.M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne, Warszawa 2009, s. 113.

[2] G. Bartkowiak, Psychologia zarządzania, Poznań, s. 102.

[3] Tamże, s. 103.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *