Szersza ochrona dla nauczyciela mianowanego

Pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wskazanych w ustawie. Jedną z nich jest niedostarczenie w wyznaczonym terminie orzeczenia potwierdzającego zdolność do pracy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *