Sześciolatki: MEN wyjaśnia wątpliwości samorządów

Zmiana przepisów w sprawie realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie nie spowoduje zmniejszenia liczby dzieci w danym roczniku, zmianie ulegnie wyłącznie miejsce, w którym będą realizowały odpowiednio wychowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny.

– Zmiana przepisów w sprawie realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie nie spowoduje zmniejszenia liczby dzieci w danym roczniku, zmianie ulegnie wyłącznie miejsce, w którym będą realizowały odpowiednio wychowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny – informuje Alina Sarnecka zastępca dyrektora departamentu jakości edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/920210,edukacja-oswiata-szesciolatki.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *