Szkoła bez Przemocy – dobra lekcja wychowawcza

Program społeczny „Szkoła bez przemocy” istnieje od 2006 roku, zainicjowany przez dwie Grupy Wydawnicze: Polskapresse i Media Regionalne oraz Fundację Grupy Telekomunikacji Polskiej ( obecnie Fundacja Orange).

Każdego roku dostarcza tysiącom szkół systemowego wsparcia w tworzeniu własnych programów wychowawczych i profilaktyki – a także   możliwości wyjścia z nimi poza szkołę –  oraz skutecznych narzędzi zapobiegających przemocy i agresji.

W roku szkolnym 2011/2012 odbyła się VI edycja  programu „Szkoła bez przemocy” poświęcona idei Kibicowania Fair Play. Wzięło w niej udział prawie 5 000 szkół. W ramach programu można było:
– zaprojektować koszulkę promującą zasady fair play ( nadesłano prawie 2500 projektów);
– opracować kodeks Fair  Play ( Oficjalny Kodeks Fair Play wybrano  spośród 800 nadesłanych propozycji);
– skomponować i ułożyć słowa do hymnu ( na zwycięski Hymn Kibica „Szkoły bez przemocy” oddano ponad 13 000 głosów);
– zorganizować Dzień Fair Play ( szkoła, w której odbył się Dzień Fair Play z udziałem oficjalnych maskotek Euro 2012, została wyłoniona spośród 600 scenariuszy);
– złożyć podpis pod apelem o przestrzeganie bezpieczeństwa na stadionach ( skorzystało z tej możliwości  prawie 160 000 uczniów, rodziców i nauczycieli).

W każdej edycji programu realizowane są też stałe fragmenty. Do nich należy organizowany już po raz czwarty wybór Wychowawców Roku.   Wybory są przeprowadzane demokratycznie. Kandydaci do tytułu „Wychowawcy Roku 2012” zgłaszani byli za pośrednictwem strony internetowej www.szkolabezprzemocy.pl. Do etapu finałowego zakwalifikowało się dziesięciu wychowawców (z największą liczbą głosów) z każdego województwa. Na finalistów głosować można było za pośrednictwem kuponów publikowanych w dziennikach regionalnych lub SMS-ów. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci grantów na łączną kwotę 24 000 złotych na realizację inicjatywy wychowawczej.

Co roku przeprowadzany jest także konkurs na program działań wychowawczych. W tym roku projekty grantowe promowały ideę kibicowania fair play,  pokazywały metody przeciwdziałania przemocy szkolnej oraz działania kultywujące historię i kulturę regionu. 48 szkół otrzymało w tym roku granty na łączną kwotę 96 000 złotych.

Rozdanie nagród i podsumowanie VI edycji programu odbyło się w niezwykle uroczystej atmosferze, z udziałem Prezydenta, który gościł laureatów w swoich ogrodach. Nagrody wręczali prezesi firm organizujących program oraz wybitni sportowcy, ambasadorzy programu Tomasz Majewski i Leszek Blanik oraz  gość specjalny, Wojciech Szczęsny, bramkarz reprezentacji Polski. Ten ostatni wzbudził tak wielkie emocje wśród uczestników, że w pewnym momencie najważniejsza stała się potrzeba zdobycia autografu Wojciecha Szczęsnego….Dodało to uroczystości kolorytu  w przeddzień EURO 2012,  a przecież to wydarzenie sportowe było impulsem do wybrania tematu edycji.       

Sześć lat systemowego działania w sferze wychowawczej z pełnym oprzyrządowaniem narzędziowym, daleko wykraczającym poza sztampowe pomysły,  z jednoczesnym nagradzaniem najaktywniejszych, działających z pasją nauczycieli i uczniów oraz wrażliwością na problemy ważne społecznie  – czyż to nie jest najlepsza lekcja wychowawcza, jaką można sobie wyobrazić?

Czy braliście Państwo w niej udział? A może opiszecie swoje doświadczenie? EDURADA  na Was czeka!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *