end2

Zakończenie roku szkolnego

Najważniejsze zadanie dyrektora to przygotować i przeprowadzić zebrania rady pedagogicznej – jedno zebranie w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów za rok szkolny 2011/2012 i drugie podsumowujące pracę szkoły. O ile zebranie w sprawie klasyfikacji i promocji można nazwać rutynowym, to zebranie podsumowujące pracę szkoły można uznać za najważniejsze w całym roku szkolnym.

end2

Zakończenie roku szkolnego

Najważniejsze zadanie dyrektora to przygotować i przeprowadzić zebrania rady pedagogicznej – jedno zebranie w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów za rok szkolny 2011/2012 i drugie podsumowujące pracę szkoły. O ile zebranie w sprawie klasyfikacji i promocji można nazwać rutynowym, to zebranie podsumowujące pracę szkoły można uznać za najważniejsze w całym roku szkolnym.

end2

Zakończenie roku szkolnego

Najważniejsze zadanie dyrektora to przygotować i przeprowadzić zebrania rady pedagogicznej – jedno zebranie w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów za rok szkolny 2011/2012 i drugie podsumowujące pracę szkoły. O ile zebranie w sprawie klasyfikacji i promocji można nazwać rutynowym, to zebranie podsumowujące pracę szkoły można uznać za najważniejsze w całym roku szkolnym.