Szkoła z pasją w Biłgoraju

Postanowiłem napisać kilka słów o pewnej szkole, którą ostatnio miałem okazję odwiedzić. Kiedy przekroczyłem jej mury, miałem wrażenie, że znalazłem się w miejscu, które w jakiś szczególny sposób związane jest ze swoim regionem.

Świadczą o tym przepiękne zdjęcia i pamiątki wyeksponowane na korytarzach szkolnych. To, co zobaczyłem, na tyle zrobiło na mnie wrażenie, że postanowiłem o tym porozmawiać z dyrektorem szkoły.  

Po kilku zdaniach z nim zamienionych, już znalazłem odpowiedź, skąd ten klimat i atmosfera tego miejsca. Dyrektor szkoły z wielką pasją opowiadał o wyjątkowości ziemi biłgorajskiej. Z zaciekawieniem słuchałem, jak plastycznie opisywał nieznaną historię ziem wschodnich. To, co szczególnie zrobiło na mnie wrażenie to połączenie pasji z pracą zawodową. Pan dyrektor potrafił zarazić całe szkolne środowisko ciekawością świata, a szczególnie świata najbliższego, jakim jest miasto i jego okolice. Zaowocowało to m.in. udziałem dzieci w wielu konkursach z wiedzy o regionie i najbliższej przyrodzie. Uczniowie dzielnie wspierani przez swoich nauczycieli osiągają w nich bardzo dobre wyniki. Bez ich wielkiego zaangażowania, te działania nie zakończyłyby się tak znaczącym sukcesem.

To, co szczególnie wyróżnia szkołę, to klasy o profilu turystycznym. Znaczna część zajęć dydaktycznych odbywa się poza budynkiem szkolnym. Uczniowie tych oddziałów zdobywają odznaki turystyki kwalifikowanej np. „Dziecięca odznaka Turystyczna”, „Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza” „Odznaka Krajoznawcza Zamojszczyzny” oraz wiele innych wyróżnień. Ponadto uczniowie uczestniczą w wielu konkursach plastycznych, fotograficznych i literackich o tematyce związanej z turystyką, rekreacją i krajoznawstwem. Co ciekawe, nawet całe rodziny uczniów uczestniczą w ogólnopolskim konkursie „Turystyczna rodzinka”. Szkoła ta może pochwalić się wieloma nagrodami we wspomnianych konkursach. Interesujące jest też to, że grono pedagogiczne dba także o rozwój dzieci pod względem sprawności fizycznej, W placówce działa świetnie funkcjonująca sekcja pływacka.

Miałem jeszcze chwilę, żeby pozwiedzać szkolne korytarze. Chciałem nasycić się tym miejscem, z którego biją tak dobre fluidy. Wiem, że ten zastany klimat nie jest zasługą jedynie miejsca, ale ludzi, którzy ten klimat stworzyli. Gratuluję Wam. Wychodząc, odwróciłem się, i na zewnętrznej ścianie budynku przeczytałem napis – Szkoła Podstawowa nr 1 w Biłgoraju.

Andrzej Włodarek

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *