SZKOLNY KLUB SPORTOWY EDYCJA 2021

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w 2021 r. realizacji zadań w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy. Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Program stanowi narzędzie wspierające podejmowanie aktywności fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, nieobjętych jej regularnymi formami, np. treningami w klubie sportowym.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *