SZKOŁY SPECJALNIE POD LUPĄ NIK

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę szkół specjalnych. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że nie we wszystkich placówkach właściwie przebiega proces kształcenia i nie wszędzie zapewnione są odpowiednie warunki do nauki. W 11 szkołach z 12 kontrolowanych stwierdzono, co najmniej jedną nieprawidłowość dotyczącą organizacji nauczania, warunków lokalowych, wyposażenia sal lekcyjnych, bezpieczeństwa lub higieny. W ubiegłym roku szkolnym - 2019/2020 w szkołach specjalnych uczyło się prawie 69 tys. uczniów czyli 39% uczniów, którzy posiadali orzeczenie o potrzebie specjalnego kształcenia.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *