Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Minister edukacji ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022. Publikujemy harmonogram.

Jak podkreśla resort, ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-20212022-komunikat

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *