Treść korespondencji rodzica ze szkołą nie staje się od razu informacją publiczną

Zgłoszenia ucznia przyjętego kierowane przez matkę ucznia do dyrektora szkoły (organu) jest dokumentem prywatnym, które nie podlega udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wyrok WSA w Opolu z 8 października 2015 r. sygn. II SAB/Op 51/15.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *