Kto ustala regulamin przyznawania nagród pracownikom szkół?

Przepis art. 39 ust. 3 ustawy o systemie oświaty nie przewiduje prawnej możliwości poszerzenia form współdziałania dyrektora z innymi podmiotami przy ustalaniu regulaminu przyznawania nagród pracownikom szkółi placówek oświatowych nie będących nauczycielami.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *