Trudny rok 2016/2017 dla nauczycieli. Dyrektorzy szkół mogą jednak ochronić ich przed zwolnieniem

W okresie przejściowym w klasach pierwszych brakować będzie uczniów. Ale dyrektorzy szkół i organy je prowadzące mogą zastosować mechanizmy chroniące nauczycieli przed zwolnieniem.

Najtrudniejszym okresem będzie rok szkolny 2016/2017. Później sytuacja w klasach pierwszych się unormuje. Aby zachować najwartościowszych pedagogów, warto skorzystać ze sposobów na ich zatrzymanie w pracy, które dają przepisy Karty Nauczyciela (ustawa z 26 stycznia 1982 r.; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm., dalej KN). – Zmiany związane ze zwolnieniem obowiązku szkolnego sześciolatków w pewnym stopniu odbiją się na sytuacji kadry pedagogicznej w szkołach podstawowych – przyznaje Wojciech Ziętkowski, burmistrz Środy Wielkopolskiej – ale będziemy dokonywać starań, żeby nie wiązało się to z koniecznością zwolnień nauczycieli.

Jednak część nieprowadzących wprost do zwolnienia możliwości przewidzianych jest tylko dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. A to dlatego, że przysługuje im gwarancja zatrudnienia. Przykładem takiego rozwiązania jest przeniesienie nauczyciela do innej szkoły.

Źródło i cały tekst: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/922533,edukacja-szkoly-nauczyciele.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *