Trwają konsultacje Narodowego Programu Zdrowia – realizatorem JST

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, stanowi on wykonanie dyspozycji zawartej w ustawie o zdrowiu publicznym.

Celem strategicznym, który wynika z programu jest wydłużenie życia, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.

Źrodło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/27802-trwaj-konsultacje-narodowego-programu-zdrowia-realizatorem-jst

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *