Tydzień z Eduradą

Tydzień rozpoczynamy kolejnym artykułem poświęconym problemowi agresji. Tym razem dowiemy się, co psychologia mówi o źródłach zachowań agresywnych. Powiemy także, co wynika z tego dla nas pedagogów.

Problem przemocy w szkole kontynuuje Wojciech Turewicz, zastanawiając się nad polskim fenomenem niemal powszechnej tolerancji wobec siłowych rozwiązań wychowawczych. Czy rzeczywiście klaps może być metodą na trudne zachowania ucznia?

W środę na naszych łamach ukaże się tekst Michała Kurpińskiego, który zaprosi nas do udziału w Maratonie Pisania Listów Amnesty International. Bez wątpienia akcja ta może być wykorzystana przez nauczycieli WOS-u, historyków, nauczycieli języków obcych oraz wszystkich wychowawców.

W czwartek nasz prawnik, Jolanta Fiedeń, omawia prawa urlopowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych. Autorka skupia się na urlopie wypoczynkowym i urlopie zdrowotnym.

Tydzień zamykamy odpowiedzią na pytanie, czy nauczyciele wychowania fizycznego powinni dostosować wymagania edukacyjne do możliwości i potrzeb uczniów z dysleksją.

Pozdrawiamy zimowo i życzymy pożytecznej lektury.