UCZNIOWIE OTRZYMAJĄ WSPARCIE PO POWROCIE DO SZKÓŁ

We wtorek, 16 marca odbyło się posiedzenie rządu, na którym Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy umożliwiający uczniom – po powrocie do szkół – udział w dodatkowych i dobrowolnych zajęciach. Ich celem będzie uzupełnienie wiedzy oraz utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych przedmiotów. Wsparcie będzie kierowane do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Na ten cel samorządy dostaną dodatkowe pieniądze na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia. Rząd przeznaczy na to 187 mln zł.

Od października 2020 r. uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych uczą się w systemie zdalnym. Propozycja rządu wychodzi na naprzeciw społeczności uczniowskiej, jeśli chodzi o możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach po powrocie

do szkół. Rozwiązanie to pozwoli uzupełnić ewentualne braki w opanowaniu przez uczniów wymagań ujętych w podstawie programowej.

Źróło  cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/59026-uczniowie-otrzymaja-wsparcie-po-powrocie-do-szkol

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *