Uczniowie w szkole, nauczyciel online. Jest sposób na braki kadrowe w szkołach

Nauczyciele, których można zamówić do szkoły na poprowadzenie lekcji przez internet - to nowa formuła nauczania online, która może pomóc w sytuacji braków kadrowych czy potrzebie organizowania nagłych zastępstw. Pilotaż ruszy w przyszłym roku szkolnym.

Uczniowie w klasie w swojej szkole, a na interaktywnym ekranie nauczyciel wybranego przedmiotu. Nowa formuła nauczania online może stać się lekiem na braki kadrowe w polskich szkołach.
Pionierskie rozwiązanie – Centrum Nauczania Zdalnego – tworzy fundacja edukacyjna Ogólnopolski Operator Oświaty. Będzie wdrażane w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030.
Korzyści są oczywiste. W szkołach, które mają trudności z uzupełnieniem braków kadrowych, pojawi się możliwość zrealizowania podstawy programowej – tłumaczy Mateusz Krajewski, prezes fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty.
Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/uczniowie-w-szkole-nauczyciel-online-jest-sposob-na-braki-kadrowe-w-szkolach,507245.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *