Uczniowie z orzeczeniem będą mogli kształcić się dłużej. Jest projekt rozporządzenia MEiN

Od 1 września 2023 r. możliwe będzie przedłużenie okresu nauki o dwa lata uczniom szkół ponadpodstawowych posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewiduje, że z dniem 1 września 2023 r. możliwe będzie przedłużenie okresu nauki o dwa lata uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. Dotyczyć to będzie uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych wszystkich typów i rodzajów oraz szkół ponadpodstawowych w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich.
źródło i cały: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/uczniowie-z-orzeczeniem-beda-mogli-ksztalcic-sie-dluzej-jest-projekt-rozporzadzenia-mein,468348.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *