Ukraińscy uczniowie też przystąpią do egzaminu ósmoklasisty

Ukraińskie dzieci podlegają takim samym prawom i obowiązkom, co polskie - ocenianiu, klasyfikowaniu, promowaniu. Dotyczy to także egzaminu w ósmej klasie - ukraińscy uczniowie będą przystępować do niego razem z polskimi. Wyniki egzaminu muszą odzwierciedlać w sposób trafny poziom umiejętności, które badają - mówi dyrektor CKE Marcin Smolik.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *