Upomnienie nauczyciela nie może dotyczyć zaniżania ocen

Podstawą do wymierzenia pedagogowi kary porządkowej może być nieprzestrzeganie ustalonych zasad podczas wykonywania obowiązków, a nie sposób oceniania uczniów.

Sprawa dotyczyła nauczycielki, która otrzymała karę upomnienia za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy poprzez niezastosowania się przy wystawianiu ocen semestralnych do obowiązujących w szkole „zasad, kryteriów, sposobów i narzędzi sprawdzania – obowiązywania”, będących uzupełnieniem statutu jednostki.

Powodem takiej decyzji były skargi uczennic niektórych klas prowadzonych przez pedagoga. Ich zdaniem nauczycielka nie dopełniała w trakcie zajęć swoich obowiązków, a także zaniżała niesprawiedliwie oceny niektórym uczniom.

Źródło i cały teskt: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/895889,upomnienie-nauczyciela-nie-moze-dotyczyc-zanizania-ocen.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *