Uwaga! Alarm! Czym jest stopień alarmowy CRP i co oznacza wprowadzenie tych stopni dla szkół ?

Stopnie CRP wprowadza się w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, dotyczącej systemów teleinformatycznych administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej. ALFA to pierwszy stopień alarmu, BRAVO – drugi, CHARLIE – trzeci, a DELTA – czwarty, najwyższy.

Stopnie CRP wprowadza się w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, dotyczącej systemów teleinformatycznych administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej. ALFA to pierwszy stopień alarmu, BRAVO – drugi, CHARLIE – trzeci, a DELTA – czwarty, najwyższy.

Prezes Rady Ministrów wprowadza stopnie alarmowe na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i na Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy.

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Stopień CHARLIE–CRP, dotyczący bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Jak można było się spodziewać, w związku z aktualną sytuacją oraz wyzwaniami dla bezpieczeństwa RP, Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek Szefa ABW, podpisał nowe zarządzenia, które przedłużają obowiązywanie na terytorium całego kraju drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) i trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) do 30 czerwca 2022 r. do godz. 23:59.

Dla szkół oznacza to bezwzględny zakaz wstępu osób postronnych na teren szkoły, przedszkola czy placówki oświatowej.

Pamiętajmy, że osobami postronnymi są osoby inne niż:

  • uczniowie,
  • rodzice uczniów (opiekunowie prawni)
  • pracownicy szkoły.

To ważna informacja, bo zdarza się, iż niektórzy dyrektorzy szkół w zawiązku z obowiązywaniem stopnia BRAVO i CHARLIE ograniczają zupełnie dostęp do szkół również rodzicom, co nie ma uzasadnienia prawnego.

W informacjach przesłanych przez kuratoria do szkół znajduje się zobowiązanie do zgłaszania wszelkich incydentów naruszających ten zakaz. Poza tym należy zwracać uwagę na:

  • dziwnie zachowujące się osoby,
  • pozostawiony w miejscach publicznych bagaż,
  • podejrzanie wyglądające paczki,
  • samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych.

 

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli: https://pracadlanauczyciela.pl/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *