Uwaga! Mobbing w pracy!

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, art.94, każdy pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi, a pracownik, który doświadczył mobbingu może dochodzić swoich praw. W jaki sposób? Przeczytajcie nasz artykuł

Mobbing (od ang. mob – tłum, zbiorowisko) po raz pierwszy użył tego określenia szwedzki lekarz i psycholog Heinz Leymann w latach osiemdziesiątych XX wieku. Mobbing – „oznacza wytworzenie się wokół ofiary atmosfery zagrożenia, która ma na celu wyłączenie jej z grupy koleżeńskiej lub z życia społecznego” (Olweus D., 1998, s. 16-17). Mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Taktyka może być różna: od szykanowania, izolowania i obmawiania czy szantażu do przemocy fizycznej (popchnięcia, bicie, gwałt). Niekiedy przybiera postać jedynie wrogich gestów bądź grymasów.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, art.94, każdy pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi, a pracownik, który doświadczył mobbingu może dochodzić swoich praw. Szczególnie ważne jest, a w miejscu pracy została wprowadzona wewnętrzna polityka antymobbingowa.

Do najczęstszych form mobbingu zalicza się:

 • szykanowanie,
 • izolowanie,
 • wyśmiewanie, wyszydzanie,
 • obmawianie, plotki, ubliżanie,
 • szantaż,
 • przemoc fizyczna – popchnięcia, bicie, gwałt,
 • wrogie gesty lub grymasy.

Cechy mobbingu

Aby można było mówić o przejawach mobbingu muszą wystąpić następujące cechy:

 • prześladowanie ofiary przez sprawcę mobbingu musi trwać ciągle przez dłuższy czas,
 • sprawca mobbingu ma nad ofiarą przewagę psychiczną lub fizyczną,
 • dotyczy sytuacji, kiedy można się spodziewać, że ofiara i dręczyciel będą się często widywać,
 • jest ukrywany przed otoczeniem (dokuczanie występuje, kiedy ofiara jest w towarzystwie tych, którzy jej dokuczają),
 • zwykle rozpuszcza się pogłoski, że ofiara jest psychicznie nie w porządku i „są z nią problemy”,
 • mobbing ma charakter celowy, czyli sprawcy chodzi o wyłączenie ofiary z grupy koleżeńskiej bądź zepsucie jej opinii.

Pracownik, u którego prześladowanie, szykanowanie, dręczenie doprowadziło do rozstroju zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, pod warunkiem, że rozwiązał umowę o pracę i jako przyczynę rezygnacji wskazał właśnie mobbing

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *