W Dzienniku Ustaw lista szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

W opublikowanym jednolitym tekście rozporządzenia wymieniono 11 typów szkół i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, w których nie tworzy się rad rodziców.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *