W jakiej formie powinna być wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

Zgoda może zostać wyrażona w dowolnej formie – ale zawsze w razie wątpliwości to administrator danych powinien wykazać, że zgoda została udzielona. Decyzja o tym, jaki konkretnie sposób zbierania – i archiwizowania – zgód zastosować powinna być podjęta świadomie przez administratora danych.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *