W sumie w Polsce powstać ma 120 Branżowych Centrów Umiejętności.

We wrześniu w całej Polsce wystartować ma 120 nowych placówek oświatowych zwanych Branżowymi Centrami Umiejętności. Projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki ma połączyć nowoczesny biznes, edukację i przygotować kadrę dla polskiej gospodarki. - To będzie sieć ultranowoczesnych miejsc, gdzie uczeń zetknie się z nowoczesnymi urządzeniami, na które bardzo często nie stać samorządu czy samej szkoły - tłumaczy śląski kurator oświaty.

 

  • Reforma z 2019 roku spowodowała, że uczeń, który rozpoczyna swoją naukę w szkole branżowej pierwszego stopnia, nie ma zamkniętej drogi do tego, aby skończyć studia.
  • Łączna kwota do rozdysponowania na ten cel to 1,4 mld. zł. Nabór wniosków podmiotów zainteresowanych utworzeniem centrum w swoim województwie trwa jeszcze do 15 grudnia.
  • W sumie w Polsce powstać ma 120 Branżowych Centrów Umiejętności.

Branżowe Centra Umiejętności mają być nowoczesnymi ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Mają zapewnić uczniom szkół branżowych i technicznych warunki kształcenia zbliżone do warunków faktycznych panujących w firmach czy fabrykach. Właśnie dlatego centra mają być zlokalizowane przy szkołach kształcących w danych zawodach i centrach kształcenia ustawicznego. Ich oferta skierowana będzie nie tylko dla uczniów czy studentów – będą mogli z niej skorzystać także nauczyciele czy wykładowcy.

źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/to-ma-byc-rewolucja-w-systemie-oswiaty-nabor-wnioskow-trwa-do-15-grudnia,422026.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *