Ważne zmiany dotyczące letnich i zimowych ferii- nowe rozporządanie o bezpieczeństwie wypoczynku podpisane

Celem zmian jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa opieki sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku organizowanego w czasie ferii letnich i zimowych.

Minister edukacji narodowej podpisała dzisiaj nowelizację rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Zmiany dotyczą organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku. Przyczynią się do podniesienia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Treść rozporządzenia: http://men.gov.pl/images/do_pobrania/Wypoczynek16012015.pdf

Źródło i cały tekst: http://men.gov.pl/index.php/1782-wypoczynek-rozporzadzenie

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *