Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli. Tyle wynosi świadczenie kompensacyjne

We wrześniu 12,9 tys. osób pobierało nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli. Przeciętna wysokość kompensówki we wrześniu wyniosła 2 758,07 zł.

W 2020 roku we wrześniu świadczenia kompensacyjne pobierało 12,7 tys.; przeciętna wysokość kompensówki wyniosła wówczas 2 628,5 zł.

We wrześniu 2019 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 11,7 tys.; przeciętna wysokość kompensówki wyniosła wówczas 2 515,61 zł.

We wrześniu 2018 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 9,5 tys.; przeciętna wysokość kompensówki wyniosła wówczas 2 461,88 zł.

Liczba osób pobierających świadczenia kompensacyjne i ich przeciętna wysokość podana została w „Miesięcznej informacji o wybranych świadczeniach pieniężnych”.

Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku we wrześniu świadczenia kompensacyjne pobierało 12,7 tys.; przeciętna wysokość kompensówki wyniosła wówczas 2 628,5 zł.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/wczesniejsza-emerytura-dla-nauczycieli-tyle-wynosi-swiadczenie-kompensacyjne,330967.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *