Wczoraj weszły w życie zmiany w indywidualnym nauczaniu dzieci i młodzieży

9 września 2014 r. zaczneły obowiązywać nowe regulacje określające warunki i sposób prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Rozporządzenie MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1157) zawiera rozwiązania doprecyzowujące i porządkujące wcześniejszy stan prawny, uwzględniające zmiany legislacyjne w systemie oświaty, jakie miały miejsce w ostatnich latach, oraz doświadczenie płynące z praktyki organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.

W przepisach doprecyzowano, że indywidualne przegotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie jest organizowane w formie zajęć prowadzonych przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem, a nie w formie zajęć odpowiednio z oddziałem z rówieśnikami.

Źródło i cały tekst: http://prawopl.pl/edukacja/aktualności/dyrektor/11569-wchodzą-w-życie-zmiany-w-indywidualnym-nauczaniu-dzieci-i-młodzieży

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *