Wprowadzono nowe wzory świadectw

Wydanie nowego rozporządzenia jest związane z wejściem w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2016 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w której ustalono Polską Ramę Kwalifikacji (PRK) oraz zasady przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *