WRACAJĄCY Z EMIGRACJI A PRAWO DO EDUKACJI

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Edukacji i Nauki z prośbą o ustosunkowanie się do krytycznej oceny Najwyższej Izby Kontroli w sprawie sytuacji dzieci cudzoziemców w polskich szkołach.

Podczas kontroli NIK okazało się bowiem, że polska szkoła nie zapewnia w pełni prawa do nauki dzieciom cudzoziemców, a także obywateli polskich powracających do kraju. Przykładowo brakowało podręczników do nauki języka polskiego jako języka obcego. Uczniowie napotykali liczne problemy adaptacyjne i integracyjne. Dochodziło także do przypadków dyskryminacji dzieci ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne.

Źrodło i cały tekst: http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/57856-wracajacy-z-emigracji-a-prawo-do-edukacji

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *