Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych w czasie pandemii. Publikujemy dokument.

Opisano w nich jak bezpiecznie zorganizować półkolonie pod względem higieny, czy wyżywienia oraz co zrobić w przypadku potwierdzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem.

Z uwagi na pandemię COVID-19 ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 odbędą się dla wszystkich uczniów w tym samym terminie, czyli 4-17 stycznia 2021 r. W tym czasie będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla: uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej. Półkolonie mogą być zorganizowane tylko na terenie szkoły lub placówki. 

W wytycznych dla organizatorów półkolonii zostały opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu oraz procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.

Źrodło, cały tekst  i link do wytycznych: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/wytyczne-men-mz-i-gis-dla-organizatorow-polkolonii-w-szkolach-podstawowych

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *