Wracam do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Przed odejściem na urlop byłam w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego (1 rok). Czy możliwa jest kontynuacja stażu po powrocie, czy muszę zacząć go od początku?

,,W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *